top of page
Saldosupport | beeldmerk

Over het beeldmerk van Saldosupport

Het beeldmerk van Saldosupport Financiële coaching vat in één beeld samen wat ik wil bereiken met Voorkomen, Signaleren en Coachen: EVENWICHT in de financiële situatie van medewerkers. 

Het ‘Yin en yang’-symbool vertegenwoordigt dit evenwicht; twee delen die zonder elkaar niet volledig zijn. Voor mij worden de twee delen vertaald als ‘kennis en vaardigheden’ en ‘bewustwording/gedrag'. Als financieel coach leer ik medewerkers vaardigheden aan om goed om te gaan met het beschikbare inkomen en vermogen. Maar kennis en vaardigheden hebben geen effect zonder dat medewerkers zich bewust worden van hun gedrag en inzicht hebben in wat ze bij zichzelf moeten veranderen om in de toekomst niet opnieuw in financiële problemen te komen. In de coaching vind ik het dan ook heel belangrijk om beide aspecten uitgebreid aan bod te laten komen.

 

De ‘+’ en ‘€’ staan voor een positief saldo: het doel dat ik uiteindelijk met de coaching wil bereiken, zowel op de bankrekening als bij het gevoel van de medewerker.

 

 

 

bottom of page