top of page
Saldosupport | signaleren

Signaleren

HRM-adviseurs, salarisadministrateurs en leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het herkennen van financiële problemen bij medewerkers en bij het bepalen van de benodigde hulp.

 

Saldosupport heeft een aantal trainingen en diensten ontwikkeld om u als werkgever hierbij te ondersteunen.

Nibud | Presentatie - Hoe om te gaan met loonbeslagen?
Beleidsadvies

Veel organisaties vinden het lastig hoe ze het omgaan met financiële problemen van medewerkers in hun beleid moeten opnemen. Vragen als 'Wanneer bieden we hulp aan?', 'Hoe ver gaat deze hulp?' en 'Hoe communiceren we dat?' hoor ik vaak. Met mijn ervaring als financieel coach en communicatieadviseur adviseer ik organisaties hoe ze hun beleid op het gebied van financiële hulpverlening kunnen vormgeven en implementeren.

 

 

Training 'Geld en functioneren'

In deze training maakt u kennis met de wereld van financiële hulpverlening. Aan bod komen onderwerpen als geld & maatschappij, schuldhulpverlening, regels en aandachtspunten voor het verstrekken van voorschotten en leningen aan medewerkers. Ook leert u signalen herkennen van medewerkers met financiële problemen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af door inbreng van eigen onderwerpen en ervaringen.

 

Duur: 1 dagdeel, in-company is mogelijk

 

Uitbreiding van de trainingen met ‘Gesprekstechnieken’

Vindt u het moeilijk om met uw medewerkers gesprekken te voeren over dit soort onderwerpen? We bieden een uitbreiding van alle trainingen aan met een dagdeel over gesprekstechnieken. De totale training wordt dan een dag die duurt van 8.30 tot 17.00 uur.

U leert het gesprek met een medewerker over financiële problemen op te bouwen aan de hand van een stappenplan. En u oefent uw gesprekstechnieken met behulp van concrete opdrachten en een trainingsacteur. Deze ervaringsgerichte manier van trainen leidt tot het daadwerkelijk toepassen in de praktijk. U kunt de aangeleerde gesprekstechnieken natuurlijk op meer vlakken gebruiken dan alleen bij financiële problemen. 

 

Onze diensten en trainingen:
 

 

 

Training 'Geld en functioneren'
Training 'Eerste hulp bij financiële problemen'
Training 'Van vordering tot loonbeslag'
bottom of page