top of page
Saldosupport | coachen

Coachen

Medewerkers met financiële problemen kunnen een steun in de rug vaak goed gebruiken. Met individuele financiële coaching helpt Saldosupport om het overzicht terug te krijgen en de juiste weg te vinden om de financiële problemen duurzaam op te lossen.

Coachingstraject

Ieder coachingstraject start met een inventarisatiegesprek bij de medewerker thuis. Tijdens dit gesprek wordt gekeken wat de omvang van het probleem is en welke oplossingsrichtingen er zijn. Kan de medewerker zelf een oplossing vinden voor zijn schuldensituatie, dan is er vaak behoefte aan tijdelijke steun.

 

Saldosupport begeleidt bij:

  • het inventariseren van de huidige financiële situatie

  • het controleren en laten aanpassen van loonbeslagen

  • het maken van een duurzaam toekomstplan

  • het treffen van realistische betalingsregelingen met de schuldeisers

  • aanmelding bij gemeentelijke schuldhulpverlening

 

Met hulp van de tool MijnSaldosupporter© krijgt de medewerker inzicht en grip in diens financiële situatie. Vaak kan iemand na een aantal coachingsgesprekken de financiële zaken weer zelfstandig en met voldoende zelfvertrouwen regelen. Soms heeft iemand intensievere coaching nodig of moet hij begeleid worden naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

 

Stabilisatietraject

Blijkt uit de inventarisatie dat de schuldensituatie zo ernstig is dat de medewerker deze niet meer zelf kan oplossen, dan begeleidt Saldosupport de medewerker naar gemeentelijke schuldhulpverlening. De medewerker wordt voorbereid op het schuldhulpverleningstraject. Samen met de medewerker wordt het dossier ten behoeve van een aanvraag voor Schuldhulpverlening klaargemaakt. Uiteraard zorgen wij er ook voor dat de medewerker zijn administratie op orde heeft en de inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in evenwicht gebracht zijn.

 

 

 

Gecoachte medewerkers vertellen:
 
  • Na jaren weer rust in onze financiën.

  • Corrigeren beslagvrije voet scheelde € 400 per maand!

  • De coach is open en vriendelijk.

     

Ervaringen lezen van medewerkers? Kijk hier.

 

 

bottom of page