top of page
Saldosupport | schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Veel medewerkers geven aan dat ze koste wat het kost niet in schuldhulpverlening terecht willen komen.
Op zich begrijpelijk, want als je de financiële problemen nog zelf kunt oplossen, is dat natuurlijk altijd beter. Echter in veel gevallen zijn mensen onterecht 'bang' voor schuldhulpverlening. 

Blijkt uit het inventarisatiegesprek dat de schuldensituatie zo ernstig is dat de medewerker deze niet meer zelf kan oplossen, dan begeleidt Saldosupport naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet vaak veel informatie aangeleverd worden. Hoe beter dit in orde is, hoe sneller iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.

 

De medewerker wordt voorbereid op het schuldhulpverleningstraject en wij zorgen er samen voor dat alle administratie op orde wordt gebracht. Er wordt ook gekeken naar inkomensverruimende regelingen.

 

 

 

bottom of page