top of page
Saldo

Sociaal Personeelsfonds TNO

"Het Sociaal Personeelsfonds TNO (SPF TNO)  doet sinds 2010 met regelmaat een beroep op de expertise van Micha Aarts van Saldosupport. Het SPF TNO is in het leven geroepen om medewerkers van de TNO-organisatie en de gepensioneerde TNO-medewerkers te kunnen helpen als zij door welke omstandigheden dan ook in financiële problemen gekomen zijn. In een aantal situaties zijn de problemen bij de aanvragers complex en is niet duidelijk of en hoe de aanvragers door het SPF TNO geholpen kunnen worden.
Wanneer dergelijke complexe situaties worden gesignaleerd, wordt de hulp van Micha Aarts ingeroepen. In vervolg op zo’n verzoek doet Micha onderzoek naar de gehele financiële situatie van betrokkenen en stelt zij een overzichtelijk en compleet rapport op voor het SPF TNO met advies over de wijze waarop betrokkenen geholpen kunnen worden. Verdere begeleiding en coaching door Micha Aarts wordt in voorkomende gevallen door het SPF TNO aan betrokkenen aangeboden.

Het SPF TNO heeft tot op heden zeer goede ervaringen met Micha. Dit betreft de goede band die zij met betrokkenen weet op te bouwen als wel de zorgvuldigheid en volledigheid, helderheid en toepasbaarheid van haar rapporten. Het SPF TNO kan Micha dan ook warm aanbevelen als financieel coach en hulpverlener."

 

Constant Gevers Deynoot, bestuurslid – secretaris Sociaal Personeelsfonds TNO

 

 

 

bottom of page