top of page
Sald
  • saldosupport

Gedetineerden en schulden: Nibud levert maatwerk voor bijzondere groepen

Staat u er wel eens bij stil dat een gedetineerde veel meer kan verliezen dan ‘alleen’ zijn vrijheid? Ik niet. Tot ik 60 casemanagers en trainers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) mocht trainen voor het Nibud over het werkveld van financiën en schulden.

Naar schatting heeft 70 tot 80% van de gedetineerden te kampen met schulden. Vaak zijn deze financiële problemen al aanwezig voor gevangenschap en soms vormen deze problemen juist de aanleiding tot het plegen van strafbare feiten. En had iemand geen schulden voordat hij of zij in detentie belandt, dan is de kans groot dat deze dan ontstaan.

Problemen stapelen zich op

Wanneer je vastzit heb je geen inkomen. Soms besluit de werkgever tot ontslag over te gaan en de woningcorporatie kan besluiten je woning te ontruimen. Problemen stapelen zich op. Vanuit de gevangenis kun je maar in beperkte mate voorkomen dat de schulden verergeren. Zonder inkomen wordt het immers ook lastig om af te lossen.

Zestig medewerkers van het DJI, die enorm betrokken zijn bij de doelgroep voor wie zij werken, maken deze problematiek dagelijks mee. Zij wilden graag getraind worden over budgetteren en schuldhulpverlening in de wereld van gedetineerden en het gevangeniswezen.

Voorwaarden voor re-integratie

De DJI-trainers omdat zij tijdens hun trainingen ‘Kies voor verandering’ en ‘Mijn geld goed geregeld’ van het Nibud gedetineerden in groepsverband motiveren met hun schulden aan de slag te gaan. Zij horen daarbij vaak schrijnende verhalen. En de casemanagers omdat zij de gedetineerden ondersteunen bij het op orde brengen van de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie in de maatschappij:

  1. werk en inkomen

  2. huisvesting

  3. zorg

  4. schulden

  5. identiteitsbewijs

Budgetteren en schuldhulpverlening voor gedetineerden

Welke hulpvraag heeft een gedetineerde en hoe pas je daar je begeleiding op aan? Hoe krijg je de administratie op orde in detentie? Wat kan een gedetineerde al voorbereiden voor schuldhulpverlening? Komt hij hiervoor in aanmerking? Iemand in detentie heeft vaak een zeer beperkt budget beschikbaar, maar kan bijvoorbeeld wel een betalingsregeling met het CJIB treffen om te zorgen dat de schulden daar niet verder oplopen.

Er leefden allerlei vragen. En gelukkig ook veel antwoorden. Zo kon ik veel inzicht geven in de (on)mogelijkheden van schuldhulpverlening voor gedetineerden en wat zij zelf al ter voorbereiding op dat gebied kunnen doen.

Comments


bottom of page