top of page
Sald
  • saldosupport

Transitievergoeding en loonbeslag: grote gevolgen

Transitievergoeding en loonbeslag: grote gevolgen Dat een loonbeslag ingrijpende gevolgen kan hebben voor een medewerker is steeds bekender aan het worden. Dat een loonbeslag ook bij uitdienst gaan verstrekkende consequenties kan hebben, is minder bekend.

Tijdens een intervisie van de coaches van Sammen hebben we oud-deurwaarder en trainer Meint Oosterhof uitgenodigd. Hij heeft ons bijgespijkerd over de belangrijkste ontwikkelingen in 'deurwaardersland'. Betalingsregelingen treffen steeds lastiger Als financieel coaches merken wij dat het steeds moeilijker is om betaalafspraken te maken met deurwaarders. Hoe komt dit toch? Waarschijnlijk heeft dit te maken met de na-ijleffecten van de economische crisis. Waar in de jaren '90 zo'n 90% van de vorderingen werden voldaan, is dit percentage nu een stuk lager. En 8 van de 10 getroffen regelingen worden niet of niet goed nagekomen. Dat betekent een hoop extra werk voor de deurwaarder. Werk dat lang niet altijd vergoed wordt. Goed voor ons om in gedachten te houden als we met een deurwaarder het gesprek aangaan!

Transitievergoeding valt onder loonbeslag Een neveneffect van de transitievergoeding bij ontslag die sinds 1 juli 2015 van kracht is, is dat deze vergoeding in zijn geheel onder een loonbeslag valt. Het bedrag zal, rekeninghoudend met de beslagvrije voet, in zijn geheel naar de deurwaarder gaan. Dit heeft voor een medewerker grote consequenties. Aan de ene kant zal de schuld waarvoor beslag gelegd wordt in een aantal gevallen snel zijn afgelost, wat positief is. Er zijn echter ook een aantal negatieve kanten te benoemen zoals: - de transitievergoeding heeft als doel iemand van werk naar werk te krijgen, door (om)scholing of outplacement. Als de vergoeding naar de deurwaarder gaat, komt dit doel in gevaar. Er is dan immers geen geld voor een outplacementtraject. - Over de transitievergoeding moet inkomstenbelasting betaald worden. Dit betekent dat het belastbaar inkomen in dat jaar een stuk hoger wordt. Dit heeftgevolgen voor de toeslagen die een medewerker ontvangt. Als de medewerker zich hier niet van bewust is, kan hij met een forse terugbetaling van de toeslagen geconfronteerd worden. Hierdoor ontstaat mogelijk weer een nieuwe schuld. - Normaal gesproken heeft een medewerker ook de keuze om gebruik te maken van de jaarruimte en/of reserveringsruimte om een pensioenvoorziening te treffen. De te betalen belasting over de transitievergoeding kan op die manier verlaagd worden. Echter, bij een loonbeslag is er geen geld over om voor de jaarruimte en/of reserveringsruimte in te zetten en moet er veel belasting betaald worden over de transitievergoeding.

Mogelijke oplossingen Manieren om er toch voor te zorgen dat de medewerker een transitievergoeding grotendeels kan inzetten waarvoor deze bedoeld is, namelijk het vinden van ander werk: - laat de medewerker een zo groot mogelijk gedeelte van de vergoeding aan outplacement en omscholing besteden - betaal deze kosten als werkgever rechtstreeks aan het outplacementbureau of de opleider - informeer de medewerker over de gevolgen van het loonbeslag op de transitievergoeding én het belastbaar inkomen. Met name de consequenties voor de toeslagen en voorlopige teruggaven kunnen groot zijn en moeten snel in beeld gebracht worden.

bottom of page