top of page
Sald
  • Nibud

De medewerker ziet direct weer perspectief

Anja Choi is HR Business Partner bij Huisman, een internationaal bedrijf datzware constructie-installaties voor ’s werelds meest toonaangevende bedrijven in de olie- en gas-, duurzame energie- en recreatiemarkt ontwerpt en realiseert.Nibud-coaches Natasja Popma en Micha Aarts werken samen met Huisman in het begeleiden van werknemers met financiële problemen.

In een vraaggesprek met het Nibud vertelt Anja meer over deze samenwerking.

Wat was voor Huisman de aanleiding om aan de slag te gaan met schulden op de werkvloer?

Het begint vaak bij een specifiek geval, bijvoorbeeld een medewerker die om een voorschot vraagt.Als er daarna loonbeslagen volgen Wordt je als werkgever op die manier directer bij de problemen betrokken, maar dan in de rol van administratiekantoor. Financiële problemen werken vaak ook door in het functioneren van de werknemer. Iets wat in principe een privé-probleem is, wordt zo ook voor een deel van de werkgever.

Dat was voor ons de aanleiding om gestructureerd aan de slag te gaan met deze problematiek. Als je verder kijkt, blijkt er vaak meer te spelen, financiële problemen staan meestal niet op zichzelf. We kunnen als werkgever financiële problemen voor de korte termijn oplossen, maar in het kader van duurzame inzetbaarheid is het zinvoller om ook die onderliggende problemen aan te pakken. Bij Huisman streven we naar kwaliteitsborging voor de lange termijn, we kiezen daarom liever voor een toekomstgerichte, duurzame aanpak.

Hoe kwam de samenwerking met de Nibud-coaches tot stand?

We zochten een deskundige partner die ons kon ondersteunen in deze aanpak. We kozen voor de Nibud-coaches omdat het Nibud staat voor kwaliteit en kennis. Dat gaf ons het vertrouwen om de samenwerking aan te gaan, het voelde als een veilige optie.

Hoe verliepen de gesprekken met de medewerker(s)?

Het is voor medewerkers niet makkelijk om persoonlijke financiële problemen te bespreken met je leidinggevende. Daarnaast wordt voor de werkgever financiële problematiek bij de medewerker inzichtelijk op het moment dat op de HR afdeling het loonbeslag binnenkomt. Daarom gingen we als HR-afdeling het gesprek aan.

Vaak ervaren medewerkers zo’n gesprek in eerste instantie als confronterend. Het is nu eenmaal niet makkelijk om om te gaan met tegenslag, mensen hebben de neiging om hun kop in het zand te steken. Ze moeten soms eerst een drempel over. Hun problemen voelen privé: ze willen het zelf oplossen, en denken ook dat ze dat kunnen.

Na zo’n gesprek adviseren we om er thuis over na te denken en het te bespreken met hun partner. Als je de problemen niet aanpakt, kunnen ze alleen maar groter worden. Nu wordt de werkgever geconfronteerd met je financiële problemen , maar wat als je straks de huur of hypotheek niet meer kunt betalen?

Voor het slagen van het coachingstraject is het essentieel dat de medewerker openstaat voor hulp. We bieden de financiële coaching aanop voorwaarde dat de medewerker bereid is om mee te werken en zijn huiswerk te doen. De hulp is niet vrijblijvend, ook niet voor de toekomst.

Wat voor verschil merken jullie met betrekking tot de gecoachte medewerkers?

Al snel zien we dat medewerkers blij zijn dat ze de hulp hebben geaccepteerd. Ze voelen direct opluchting, ook al zijn de problemen nog niet opgelost. De problemen zijnjuist vaak nog groter dan ze zelf dachten. Maar er is weer perspectief. En dat hebben ze soms lang niet gevoeld.

Wat spreekt jullie aan in de aanpak van de Nibud-coach?

Wat heel goed werkt is dat de Nibud-coach bij de mensen thuis komt. Wat wij als werkgever niet altijd zien, zien zij wel! Ook de partner wordt op die manier bij het traject betrokken.

Signaleren en doorverwijzen is ook een kracht van de Nibud-coach. De coach is sturend in de oplossing van de bron van de problemen. Ze kiezen voor een multi-disciplinaire aanpak als dat nodig is. De coach verwijst bijvoorbeeld door naar de huisarts of een andere hulpverlener.

De Nibud-coach houdt ons goed op de hoogte en zo werken we samen aan een oplossing. Deze 3-eenheid van werkgever, coach en medewerker werkt heel goed.Er komt zo beweging in een problematische situatie die soms al jaren duurt.

Hoe kijken jullie terug op de samenwerking?

Uiteindelijk realiseren we samen een win-win oplossing. De medewerker is geholpen, en een tevreden werknemer is een productievere werknemer.

Tot op heden zijn onze ervaringen erg positief en hebben we vertrouwen in deze aanpak. De performance van de gecoachte medewerkers is nog op niveau en zo draagt deze aanpak bij aan onze doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Heb je nog tips voor andere werkgevers?

Negeer de problemen niet, ze gaan niet uit zichzelf weg! Een investering in coaching levert in zo’n situatie meer op dan een investering in bijvoorbeeld scholing.

Het is wel belangrijk om de verantwoordelijkheid i niet over te nemen. De werknemer is én blijft zelf verantwoordelijk voor zijn situatie, maar als werkgever kun je de hulp en middelen bieden om hem daarin te ondersteunen.

bottom of page