top of page
Sald
  • Micha Aarts

Opgekochte schulden; opletten!


Op 5 juli las ik een interessant artikel in De Groene Amsterdammer. Dit artikel ging over incassobureau's die openstaande schulden opkopen bij andere bedrijven en daarmee het recht krijgen om de schulden op te eisen. Ze worden in het artikel 'schuldkopers' genoemd. Zij kunnen veel schade aanrichten bij mensen die al veel financiële problemen hebben.

In mijn werk kom ik deze incassobureau's geregeld tegen en cliënten zijn erg huiverig voor hen omdat ze zich onder druk gezet voelen.

De schuldkopers kopen openstaande schulden vaak voor een relatief laag bedrag op van de oorspronkelijke schuldeiser. Hiermee kan deze de schulden afschrijven en de dossiers sluiten. Het incassobureau probeert vervolgens toch nog de volledige schuld bij de schuldenaar te incasseren. Daar zit voor de schuldenkoper immers de winst.

Op zich niks mis mee, want:

- het is aan een incassobureau om te bepalen welke incasso-zaken het op zich neemt en

- het betreffen vaak onbetaalde rekeningen en deze worden dus wel terecht opgeëist.

Toch zijn er wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Het speelveld tussen schuldeiser en schuldenaar is namelijk niet gelijk. En vaak worden incomplete dossiers aangeleverd waardoor het juridisch niet mogelijk is om tot gerechtelijke incasso over te gaan. De schuldenaar weet dit echter niet en kent zijn rechtspositie niet.

Zo kom ik vorderingen tegen waarbij de oorspronkelijke schuldeiser failliet is gegaan. De kans is klein dat er nog originele stukken van de vordering aanwezig zijn. De schuldenkoper moet echter wel bewijzen wat de oorspronkelijke vordering is (bijvoorbeeld aan de hand van de originele factuur). Mensen met financiële problemen weten dit echter niet en gaan, onder druk, over tot betaling.

Ook betreffen het vaak oude vorderingen, uit 2009 of 2011, waarvan mensen al niet meer weten dat er nog een bedrag open stond. Al die jaren niks van gehoord. Is de vordering nog niet verjaard?

Belangrijke tips:

- vraag altijd om de oorspronkelijke stukken van de schuldeiser - vraag om de akte van cessie waaruit blijkt dat de vordering rechtmatig verkocht is

- kijk wanneer de laatste keer is geweest dat je bericht hebt gekregen van de schuldeiser. Na 2 jaar verjaard een vordering.

- spreek geen betalingsregeling af voordat je deze stukken hebt ontvangen. Ga je wel tot betaling over, erken je schuld en moet je de vordering betalen.

bottom of page